Outplacement
Hoe werkt outplacement? Vacature.com.
Sinds 1 januari 2014 is outplacement een belangrijk element van het ontslagpakket van de werknemer. Het recht op outplacement is immers niet langer voorbehouden voor 45'ers, maar is veralgemeend naar al wie recht heeft op een opzeggingstermijn van 30 weken of een opzeggingsperiode die minstens deze periode dekt.
Wat is outplacement? Jobat.be.
Madga Deurinckx, manager outplacement career guidance van Acerta licht toe. 30 januari 2017. Indien je contract verbroken wordt en je hebt recht op meer dan 30 weken opzegvergoeding, dan mag de werkgever 4 weken verbrekingsvergoeding inhouden en die investeren in outplacement.
Outplacement voor bedrijven: wat moet en wat mag?
Het nieuwe algemene stelsel van outplacement hanteert als criterium inzake recht hebben op outplacement de opzegtermijn van de werknemer 30 weken of meer! Daarnaast blijft ook de huidige vorm van outplacement volgens cao82bis en gericht op 45 jarigen of ouder bestaan als het specifiek stelsel.
Outplacement.
Een outplacementbegeleiding duurt maximaal 12 maanden. Indien je weigert om op dit aanbod in te gaan of zelf geen outplacement aanvraagt, kan je voor 4 weken tot maximaal 52 weken uitgesloten worden van het recht van werkloosheidsuitkering. Voor meer inlichtingen.:
Info over outplacement na ontslag VDAB.
Ga na of je recht hebt op outplacement. Als je ontslagen bent, moet je werkgever je onder bepaalde voorwaarden outplacement aanbieden. Ben je 45 jaar of ouder, dan kan het zijn dat je verplicht bent om in te gaan op dit aanbod.
Outplacement RVA.
Met een outplacementbegeleiding kunt u rekenen op advies en ondersteuning bij het zoeken naar een nieuwe job. Een RVA-kantoor zoeken. Postcode of gemeente. Ik woon niet in Belgiƫ. Wat zijn uw rechten in het kader van outplacement? Voorwaarden voor het hergebruik.
Outplacement: ontslagbegeleiding voor ontslagen medewerkers ADMB.
Net zoals bij de algemene regeling dient de werkgever bij de bijzondere regeling voor outplacement binnen de 15 kalenderdagen na het beƫindigen van de arbeidsovereenkomst een aanbod te doen. De werkgever heeft geen verplichting om een aanbod te doen indien de werknemer.:
Outplacement algemene regeling Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
uitbetaling van een corresponderende opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken, en hij binnen de 7 dagen na kennisname van het ontslag kan aantonen dat hij om medische redenen niet in staat is om outplacementbegeleiding te volgen, vervalt het recht op outplacement.

Contacteer ons